Nếu bạn mất remote cửa cuốn bạn sẽ vào nhà bằng cách nào? Cũng gần giống trường hợp bạn mất chìa khóa, bạn phải tìm đến thợ khóa để làm lại chìa hoặc đánh lại khóa khác để có thể mở được cửa. Có thể sẽ mất thời gian nhưng bạn có thể kiểm soát được. Nhưng remote cửa cuốn cũng như chìa khóa vậy, chúng chỉ cần có đoạn mã là có thể mở được. Chỉ cần 2 giây sao chép. Một tốc độ quá nhanh và cực kỳ kín đ...